Σκότωσέ με (το μαχαίρι) – Αφεντούλα Ραζέλη & Τρίο Κατάρα live 2020 (Το μπαράκι της Διδότου)